DESMUNTATGE EQUIPS

Empresa autoritzada per Indústria, per l’assistència d’equips i instal.lacions de RX de diagnòstic mèdic, previ informe del Consell de Seguretat Nuclear.

Oferim el desconnexionat i desmuntatge d’equips de radiologia, des de petits mamògrafs, ecògrafs fins a equips de gran tonelatge, ressonàncies magnètiques, TAC’s, hemodinàmiques i altres…. I posterior retirada a planta autoritzada com a gestor de residus, per L’Agència de Residus. (Real Decret 208/2005, del 25 de febrer, sobre aparells elèctrics i electrònics i la gestió del seus residus).

Disposem de personal amb experiència, buscant la millor solució per la correcta execució i eliminant prèviament factors de riscs i per descomptat, utilitzant la maquinària adequada pel desmuntatge i trasllat.

Aportem la documentació següent:

Documentació de transport autoritzat per l’Agència de Residus (Full de seguiment).
Entrega certificat de destrucció d’equips .

Hospital Vall d’Hebrón ( Barcelona )(Fes clic a les imatges per ampliar-les)

Fundación Jiménez Díaz ( Madrid )

(Fes clic a les imatges per ampliar-les)