OBRES “CLAUS EN MÀ”
LLICÈNCIES I LEGALITZACIONS

Realitzem obres “claus en mà”, direccions d’obra, incloent totes aquelles gestions necessàries per a la realització de les mateixes. Ens encarreguem de la tramitació de tota la documentació necessària tant per a l'inici de l'obra, projecte, visats, llicència municipal, autorització sanitària, obertura centre de treball, PRL, com per al lliurament, certificat final d'obra, legalització instal·lació elèctrica i climatització, certificats de qualitat, plànols As-Built, oferint en tot moment, la millor solució integral per a la seva obra.

QUALITAT, EL NOSTRE
PRINCIPAL OBJECTIU

El nostre principal objectiu dintre de cada obra o projecte és la qualitat, tant del materials utilitzats com la pròpia execució i entrega de l’obra. Sempre tenint en compte els pacients, el personal sanitari i el nostre propi personal.

PERSONAL AMB EXPERIÈNCIA I COMPROMÍS

Medical Group es composa per un conjunt de professionals amb capacitat d'iniciativa, decisió i sempre en constat procés de formació, amb més de 20 anys d’experiència al nostre sector. Durant aquest temps hem aconseguit guanyar-nos la confiança i la fidelitat dels nostres clients degut a la garantia de la feina ben feta.

1 2 3 4 5 6 7 8 0 10 11 12 13 14 15 16

PROJECTES I EXECUCIONS D’OBRA A CENTRES MÈDICS.

A Medical Group Proyectos i Construcciones Hospitalarias, S.L. ens dediquem a realitzar projectes i execucions d’obres al sector sanitari. La nostra especialitat és la construcció o remodelació de les zones més crítiques dels centres hospitalaris, quiròfans, UCI, reanimació, hospital de dia, FIV, implantació d’equips de radiologia, ressonància magnètica, TAC, PET, raigs X convencional, gammacàmara, hemodinàmica, mamografia i ecografia així com també plantes d’hospitalització, despatxos mèdics, farmàcia, esterilització, laboratori anàlisi clínic, i en general tots els serveis hospitalaris.
Adaptem els projectes a les necessitats de cada client buscant les millors solucions per a la correcta execució, basant-se sempre sota les especificacions tècniques en cada cas específic, assegurant d'aquesta manera, el benestar del pacient durant la seva estada en els centres i contribuint a la comoditat en el treball del personal sanitari.