LEGALITZACIONS

Realitzem totes aquelles gestions necessàries per l’execució de les obres.

Ens encarreguem de la tramitació de tota la documentació necessària tant per l’inici de l’obra, projecte llicència municipal d’obres, projecte de llicència municipal d’activitats, visats, autorització sanitària centre mèdic, obertura centre de treball, PRL, com per l’entrega, certificat final d’obra, legalització instal.lació elèctrica i climatització, certificats AS-Built, oferint en tot moment, la millor solució integral per la seva obra.

PROJECTE DE LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES

Realització del projecte tècnic d’obres.
Assumeix de direcció tècnica facultativa de les obres .
Tramitació de l’expedient davant l’ Ajuntament .

PROJECTE DE LLICÈNCIA MUNICIPAL D’ACTIVITATS

Realització del projecte tècnic per l’obtenció de llicència municipal d’activitat, annexe III de la Llei 20/2009.
Assumeix de direcció tècnica facultativa de les obres.
Tramitació de l’expedient davant l’ Ajuntament.

AUTORITZACIÓ SANITÀRIA DE CENTRE MÈDIC

Realització del projecte per l’obtenció autorització sanitària.
Tramitació de l’expedient davant el Departament de Salut .

PROJECTE INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIÓ

Realització del projecte tècnic de la instal.lació elèctrica.
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut de la instal.lació.
Realització Certificat Final de les instal.lacions, model ELEC-4.
Tramitació de l’expedient davant l’ EIC corresponent.

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I AGUA CALENTA SANITÀRIA

Realització del projecte tècnic de la instal.lació de climatització i ACS.
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut de la instal.lació.
Realització Certificat Final de les instal.lacions, model ITE-2.
Tramitació de l’expedient davant l’ EIC corresponent.

ACREDITACIONS PRINCIPALS

REA. Registre empresa acreditada sector de la construcció de Catalunya.
RASIC. Registre d’agents de la seguretat industrial a Catalunya.
REIE. Empresa instal.ladora d’electricitat, baixa tensió, categoria especialista.
REITE. Empresa instal.ladora-mantenidora d'instal.lacions tèrmiques en edificis.
RECI. Empresa instal.ladora-mantenidora de sistemes de protecció contra incendis.