SEGURETAT

Medical Group considera que la Prevenció de Riscos Laborals (PRL) és un factor prioritari i estratègic, sent les persones que la composen el seu actiu més important. El grau més alt de Seguretat i Salut en el treball s’obté dins del marc de les bones pràctiques empresarials, no només complint amb la legislació vigent, sinó elevant el grau de protecció del treballladors propis i externs amb respecte als límits marcats per la llei. Per això, disposem d’un Pla de Prevenció propi que assegura el compliment de la legislació de PRL.

Tots els nostres treballadors disposen de la Targeta Professional de la Construcció (TPC) i reben la formació específica dintre de l’àmbit d’aplicació del IV Conveni Col.lectiu General del Sector de la Construcció.

Donem compliment íntegre a la llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals en totes les nostres activitats. La seguretat en el treball s'anteposa a qualsevol altre aspecte.

Una vegada més, l'important no és només el que construïm, sinó com ho construïm.(Fes clic a les imatges per ampliar-les)